Правила о приватности

Унипрома поштује и штити приватност свих корисника услуге. Да би вам пружио тачније и персонализованије услуге, унипрома ће користити и открити ваше личне податке у складу са одредбама ове политике приватности. Али унипрома ће се према овим информацијама односити са високим степеном марљивости и разборитости. Ако у овој политици приватности није другачије предвиђено, унипрома неће открити или пружити такве информације трећим лицима без вашег претходног одобрења. Унипрома ће с времена на време ажурирати ову политику приватности. Када пристанете на уговор о коришћењу услуге унипрома, сматраће се да сте пристали на сав садржај ове политике приватности. Ова политика приватности је саставни део уговора о коришћењу услуге унипрома.

1. Обим примене

а) Када шаљете упит путем е-поште, требате попунити податке о потражњи у складу са оквиром за упит;

б) Када посетите веб локацију унипрома, унипрома ће забележити ваше податке о прегледању, укључујући, али не ограничавајући се на вашу страницу за посету, ИП адресу, тип терминала, регион, датум и време посете, као и записе на веб страници који су вам потребни;

Разумете и слажете се да следеће информације нису применљиве на ову Политику приватности:

а) информације о кључним речима које уносите приликом коришћења услуге претраживања коју пружа веб локација унипрома;

б) Релевантни подаци о информацијама о истрази прикупљени од стране унипроме, укључујући, али не ограничавајући се на активности учешћа, информације о трансакцијама и детаље о процени;

ц) Кршење закона или правила унипрома и радње које унипрома предузима против вас.

2. Коришћење информација

а) Унипрома неће пружати, продавати, изнајмљивати, делити или трговати вашим личним подацима било којој неповезаној трећој страни, осим уз ваше претходно одобрење, или да та трећа страна и унипрома појединачно или заједнички пружају услуге за вас и након завршетка таквих услугама, биће им забрањен приступ свим таквим информацијама, укључујући оне које су им претходно биле доступне.

б) Унипрома такође не дозвољава ниједној трећој страни да прикупља, уређује, продаје или слободно шири ваше личне податке на било који начин. Ако се утврди да је било који корисник веб локације унипрома укључен у горе наведене активности, унипрома има право да одмах раскине уговор о услузи са тим корисником.

ц) У сврху услуживања корисника, унипрома вам може пружити информације које вас занимају користећи ваше личне податке, укључујући, али не ограничавајући се на слање информација о производима и услугама, или дељење информација са партнерима унипроме како би вам могли послати информације о њиховим производима и услугама (за ово друго је потребан ваш претходни пристанак).

3. Откривање информација

Унипрома ће открити све или део ваших личних података у складу са вашим личним жељама или законским одредбама у следећим околностима:

а) Откривање трећој страни уз ваш претходни пристанак;

б) Да бисте обезбедили производе и услуге који су вам потребни, морате да делите своје личне податке са трећом страном;

ц) у складу са релевантним одредбама закона или захтевима управних или судских органа, открити трећој страни или административним или судским органима;

д) Ако кршите релевантне законе и прописе Кине или споразум о услугама унипрома или релевантна правила, морате то открити трећој страни;

ф) У трансакцији креираној на веб локацији унипрома, ако је било која страна у трансакцији испунила или делимично испунила обавезе трансакције и поднела захтев за откривање информација, унипрома има право да одлучи да кориснику пружи потребне информације као што је контакт информације друге стране ради олакшавања завршетка трансакције или решавања спорова.

г) Остала откривања која унипрома сматра одговарајућим у складу са законима, прописима или политикама веб локација.