Наша култура

Наша визија

Нека хемијска делује.
Нека се живот промени.

Наша мисија

Пружање бољег
и зеленији свет.

Наше вредности

Интегритет и посвећеност, заједнички рад и дељење успеха;
Чинећи праву ствар, радећи то како треба.

Наше понашање

Put Customers First

Ставите купце на прво место

Modern medical person

Покажите интегритет

Strive for Excellence

Тежимо савршенству

Execute for Results

Извршити за
Резултати

Embrace Change

Наставити сарадњу
и тимски рад

Innovation

Прихватимо промене
и иновације